Zasady publikacji oferty

 1. Oferta w celu publikacji musi zawierać takie elementy jak:
  • tytuł oferty,
  • przypisanie do jednej z kategorii najniższego poziomu,
  • obowiązkowe parametry przypisane do danej kategorii,
  • cenę brutto,
  • wskazaną stawkę VAT zgodną z obowiązującymi regulacjami podatkowymi w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • stan magazynowy,
  • co najmniej jedno zdjęcie,
  • opis oferty,
  • czas realizacji zamówienia,
  • dostępne metody dostaw i ich koszt,
  • warunki zwrotów,
  • warunki reklamacji.
 2. W celu zapisania szkicu oferty tytuł musi spełniać wymagania opisane w pkt 5. Jeżeli pozostałe pola są wypełnione, to muszą być uzupełnione zgodne ze wskazanymi w formularzu tworzenia oferty wymaganiami.
 3. Tytuł oferty może zawierać krótki opis towaru, po którym kupujący szybciej będzie zidentyfikować towar. Powinien zawierać od 4 do 100 znaków alfabetu polskiego, cyfr arabskich i znaków specjalnych: , . – + „ ” ” > < ‘ () / [ ] & ° . : = % !
 4. Tytuł nie powinien zawierać wulgaryzmów ani słów niedozwolonych, na które składają się słowa nakłaniające do zakupu (np. okazja, promocja, cena, wyprzedaż, bestseller), elementów oferty, które opisane powinny być w innych sekcjach (np. gwarancja, zwroty, darmowa dostawa) oraz domen internetowych przekierowujących poza portal.
 5. Do oferty mogą zostać dodane warunki gwarancji.
 6. Do oferty można dodać od 1 do 16 zdjęć w formatach .jpg, .png i .webp
 7. Dodane zdjęcia muszą spełniać warunki:
  • maksymalny rozmiar jednego zdjęcia to 5 MB,
  • długość boku zdjęcia musi wynosić minimum 124 px.
 8. Zdjęcie, które jest oznaczone jako zdjęcie główne musi spełniać dodatkowe warunki:
  • dla głównej kategorii Elektronika: zdjęcie wykonane jest jasnym tle. Poprzez jasne tło rozumie się zakres kolorystyczny w skali RGB: R: 255-240, G: 255-240, B: 255-240.
  • brak ramki,
  • brak dodatkowych napisów poza produktem,
  • brak loga, które jest umieszczone poza towarem.
 9. Opis do oferty dodaje się poprzez kreator opisu. Opis można podzielić  na 35 sekcji. Sekcje układają się jedna pod drugą. Każda z sekcji umożliwia przedstawienie zdjęć, zdjęć i opisu lub opisu oferowanego produktu. Oferta tworzona przez kreatora jest automatycznie optymalizowana pod kątem wyświetlania na urządzeniach mobilnych.
 10. W opisie oferty mogą być wykorzystywane tylko te zdjęcia, które zostały dodane wcześniej do danej oferty.
 11. Opis oferty nie powinien zawierać wulgaryzmów ani słów niedozwolonych, na które składają się słowa nakłaniające do zakupu (np. okazja, promocja, cena, wyprzedaż, bestseller), elementów oferty, które opisane powinny być w innych sekcjach (np. gwarancja, zwroty, darmowa dostawa) oraz domen internetowych przekierowujących poza portal.
 12. Po opublikowaniu oferty, możesz zmienić praktycznie każdy element oferty. W przypadku zmiany kategorii, konieczne będzie ponowne uzupełnienie parametrów.